วิถีเถื่อน The Gold of Their Bodies คือนวนิยายชีวิตของ ปอล โกแกง เป็นเรื่องราวแห่งการก้าวเดินบนถนนชีวิตด้วยแรงศรัทธาศิลปะที่เขารัก ต้องต่อสู้กับความยากแค้นลำเค็ญและเจ็บปวด กระนั้นก็อดทนทำเพื่องานศิลปะโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะรู้ว่าผลงานของเขานั้นต่อมาจะกลายเป็นงานชิ้นเอกของโลก

ข้อมูลหนังสือ