งานเขียนวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย ในศตวรรษที่ 20 " โคทาน " นวนิยายที่เปี่ยมไปด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กรอบความเชื่อ จารีตประเพณี การต่อสู้ทางชนชั้น ทฤษฏีการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ แม้กระทั้งปัญหาทางสังคม ของทางประเทศอินเดีย ซึ่งทางผู้เขียนอย่าง เปรมจันทร์ นักเขียนนวนิยายที่ได้สมญานามของอินเดียว่า "จักรพรรดิแห่งนักเขียน"ได้ดำเนินเรื่องไว้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งผู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยคือ ดร.กิติมา อมรทัต ผู้ซึ่งจบปริญญาเอกจากประเทศอินเดียซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียเป็นเวลายาวนาน รับรู้วัฒนธรรมของอินเดียเป็นอย่างดี ทำให้เราได้อ่านวรรณกรรมชิ้นเอกของอินเดียเล่มนี้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอน 

ข้อมูลหนังสือ