East of Eden วรรณกรรมคลาสสิกอเมริกา สะท้อนปัญหาสังคม จากผู้เขียนรางวัลโนเบลและรางวัลพูลิตเซอร์ นำเสนอฉากชีวิตแห่งสองตระกูลในห้วงเวลาระหว่างสงครามสองครั้ง อันพัวพันกัน ณ หุบเขาสลีนัส แวลลีย์ มีหนึ่งหญิงมากชู้ และชายสองพี่น้องเป็นตัวละคร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความดีและความชั่ว คงามแข็งแกร่งและความอ่อนแอ ความรักและความชิงชัง ที่กำลังถูกพยายามแสดงให้รู้ว่า คู่ต่างๆ เหล่านี้แยกจากกันไม่ได้ เมื่อไม่มีสิ่งหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่เหลือก็จะมีขึ้นไม่ได้อย่างเป็นปกติสามัญ

ข้อมูลหนังสือ