ไม่ว่าจีนจะแตกแยกหรือเป็นปึกแผ่น
ผู้คนในดินแดนนี้ ก็ยังคงพูดภาษาเดียวกัน
แม้จะต่างสำเนียงก็ตาม นี่คือความเป็นเอกภาพทางด้านภาษา
และรวมถึงเอกภาพด้านวัฒนธรรม เช่น มาตราชั่ง ตวง วัด
ความคิดแบบขงจื้อที่เป็นจริยธรรมพื้นฐานของชาวจีน อาหารการกิน เป็นต้น
นี่คือเหตุผลที่ทำให้อารยธรรมจีนไม่ขาดหายไปตลอดช่วงเวลา 4,000ปี
หลับตานึกดูก็สนุกแล้วว่า ประเทศที่มีภูมิหลังยาวนานซับซ้อนมากมาย
กระทั่งยุ่งเหยิงขนาดนี้ จะใช้ชื่ออะไรเรียกประเทศตัวเอง
และยังนอมีคนอื่นประเทศอื่นที่จะมา "ตั้งชื่อ" ให้ประเทศนี้
ตามความรู้ความเข้าใจ หรือตามอคติแบบไหนก็ตาม
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณรู้จักจีนดีขึ้น
รู้จักจีน...ต้องรู้ชื่อของจีนก่อนเป็นเบื้องต้น!

ข้อมูลหนังสือ