เมื่อลงหลักปักใจรัก ศล ทองปราย แล้ว
โพระดก ไม่สนคำติฉินนินทาใดๆ อีกทั้งยังไม่ยอม
ให้คำนินทาเย้ยหยันทั้งปวง มาสั่นคลอนความรัก
ความเชื่อมั่นในตัวผู้ชายผู้ที่เธอปฏิพัทธ์ นอกจากนี้
ยังใช้ความปราดเปรียวบนความปราดเปรื่องของ
มันสมอง ยกเอาเหตุผลมาย้อนแย้งทุกคำว่าร้าย
เหล่านั้นอย่างฉะฉาน ฉลาดเฉลียว ชนิดที่คนฟัง
ไม่มีคำโต้แย้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • นางสาวโพระดก
  • ผู้เขียน: รพีพร
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 488 หน้า
  • ISBN: 9786165089692