ลี กวน ยู เป็นรัฐบุรุษคนสำคัญของสิงคโปร์ เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียน ชีวิต และแนวคิดในการบริหารประเทศของเขา เราต้องศึกษา เพราะเขาทำให้ประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในระดับภูมิภาค มั่งคั่งระดับโลก!

เขาเปรียบเสมือนบิดาแห่งสิงคโปร์ยุคใหม่ วิสัยทัศน์และความคิดของเขาจึงมีค่าดั่งทอง!

และนี่คือเรื่องราวของเขา ลี กวน ยู

ข้อมูลหนังสือ