"การพยายามพูดให้ตรงเผงกับความหมาย นับได้ว่าเป็นการแสดงออกมาให้ปรากฏซึ่ง ความรู้สึกนึกคิดอันละเอียดประณีตที่สุด การกระทำเช่นนี้มิได้เป็นของง่ายเสมอไป แม้แต่นักประพันธ์ที่เจนจัดช่ำชองมาแล้ว"

ข้อมูลหนังสือ