ถ้ามีใครพูดถึงยิว ให้มองพวกเขาให้ครบทุกมุม

เพราะเป็นธรรมดาที่คนเรามีทั้งด้านดีและไม่ดี สิ่งไหน

ที่ดี ที่เหมาะ ที่ควร ก็นำมาใช้ปฏิบัติ แล้วเราจะรวยแบบชาวยิวได้

โดยที่ไม่สร้างความรู้สึกไปในทางลบให้กับคนอื่น

หนังสือเล่มนี้ อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ที่มีต่อคนยิวทั้งโลก แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่าน

จะได้ศึกษาชาวยิวเพิ่มเติม ขอให้ท่านมีความสุข

กับการอ่านหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • คิดแบบยิว (ปกใหม่)
  • ผู้เขียน: วริศรา ภานุวัฒน์
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2557
  • ISBN: 9786165089463