เรื่องราวของผู้ชายและผู้หญิง ที่มีชีวิตภายใต้กำหนดของจักรราศี
พวกเขาผูกพันเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของความรัก ความใคร่ กิเลส และตัณหา
อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ทุกชีวิตใน "แมลงและมาลี" หลายคู่ไม่สมปรารถนา
การนอกใจ ความหลงใหล ความรักความใคร่
ซึ่งก็คือเรื่องราวของกิเลสมนุษย์
ซึ่งทุกตัวละครถูกนำเสนอผ่านจักรราศี ทั้ง 12 ราศี
ชีวิตของคู่รัก ชีวิตของหญิงชาย เปรียบได้กับแมลงและมาลี
เรามิได้หวัง ให้แมลงที่บินมาแล้วก็บินจากไป
ส่วนมาลี...ยังคงล้อลมเฉิดฉาย เพื่อรอแมลงตัวใหม่เท่านั้น
แมลงควรตระหนักถึงคุณค่าแห่งชีวิต
และมาลี ก็มิได้เพียงแค่
ล้อลมอวดสวยเพื่อรอแมลงเท่านั้น...
หวังให้ชีวิตคู่จงเห็นคุณค่าในกันและกัน...
ภายใต้การโคจรของดวงอาทิตย์
ภายใต้จักรราศีทั้ง 12 ราศี

ข้อมูลหนังสือ

  • แมลงและมาลี
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 672 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786165089128