เหมาเจ๋อตุง...นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ถูกมองจากชาวโลกทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ทว่าหนังสือ เล่มนี้ นำเสนอด้วยสายตาที่เป็นกลางอย่างที่สุด เรื่องราวของเขามีสีสัน สุดแต่ผู้อ่านจะให้ เป็นสีอะไร แต่ทว่าเรื่องราวของเขาก้เข้มข้นเกินกว่านวนิยาย ผู้เขียนได้เน้นให้เห็นวิวัฒนาการ ทางความคิดของเหมาเจ๋อตุง รวมทั้งปรัชญาความคิดของชาวจีนในสมัยนั้น หนังสือเล่มนี้ ทั้งอ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์ และคำบอกเล่าของผู้อยู่ฝ่ายตรงข้าม จึงมากด้วยข้อมูล ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด...

ข้อมูลหนังสือ