นวนิยายและบทกวีของ โทมัส ฮาร์ดี้ นักประพันธ์ผู้รุ่งโรจน์ ผู้ได้รับความนิยมแต่เริ่มแรกและแน่นแฟ้นขึ้นเป็นลำดับ โดยส่วนรวมแล้วเน้นหนักไปทางบรรยายภาพและชีวิตในชนบทอย่างวิจิตรจับใจ ซึ่งก็คือภาพของธรรมชาติและชีวิตของผู้ใช้แรงงานประกอบกับการวางโครงเรื่องอย่างแนบเนียน สร้างตัวละครให้รับกับเนื้อเรื่องอย่างเหมาะเจาะ เหล่านี้ทำให้ชื่อเสียงในการประพันธ์ของเขาแล่นโลดโดดเด่นอย่างรวดเร็ว บทกวีเกี่ยวกับท้องทุ่งของฮาร์ดี้ก็ได้รับความยกย่องเทียบเคียงกับบทกวีของเชกสเปียร์กวีอมตะของโลก

ตัวละครของ โทมัส ฮาร์ดี้  ในเรื่อง Tess of the d'Urbervilles ก็ทำนองเดียวกับเรื่องอื่นๆ อีกไม่น้อย คือมีลักษณะต้านกระแสบางอย่างที่แพร่ขยายออกไปและเป็นกระแสที่ยังดำรงอยู่จนปัจจุบันเช่นที่ โทมัส ฮาร์ดี้ ได้บรรยายให้ตัวละครเอกบอกกับบิดาผู้เคร่งศาสนาว่า เขาจะไม่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ถ้าหากบิดาจะให้เขาเป็นนักเทศน์สืบสายวงศ์ตระกูล เพื่อใช้การศึกษานั้น “เทิดพระเกียรติและสง่าราศีของพระผู้เป็นเจ้า” ดังที่บิดาและพี่ชายของเขาได้ปฏิบัติอยู่ เขาเห็นว่าการศึกษาควรใช้เพื่อ “เกียรติและสง่าราศีของมนุษย์”

นอกจากนี้ โทมัส ฮาร์ดี้ ยังได้บรรยายถึงความคิดคำนึงของตัวละครพระเอกคนเดียวกันไว้ดังนี้ “เขายิ่งเพิ่มความชิงชังรังเกียจการแบ่งแยกบุคคลเพราะยศถาบรรดาศักดิ์และความมั่งคั่ง แม้แต่ตระกูลผู้ดีเก่าก็ไม่มีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจสำหรับเขา เว้นแต่จะมีจุดหมายใหม่ๆ ที่ดีมีคุณค่าอยู่ในผู้แทนของตระกูลนั้น”

ปัจจุบันนี้ ความคิดต้านกระแส โดยเฉพาะกระแสการบูชาเงิน บูชายศถาบรรดาศักดิ์เหนือศีลธรรม ได้งอกงามจำเริญขึ้นในหมู่ผู้รักความเป็นธรรม และต้องการความก้าวหน้า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใจความว่า ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมความดี แม้จะเป็นจำนวนน้อย ก็จะมีแต่จะเติบใหญ่ เพราะว่าจำนวนน้อยนี้เป็นฝ่ายที่มีพลัง

อย่างน้อย โทมัส ฮาร์ดี้ ก็ถูกจำกัดด้วยภาวะและยุคสมัยที่เขามีชีวิตอยู่ ตัวละครของเขาจึงถูกจำกัดความคิดและบทบาทอยู่ในขอบเขตหนึ่ง สำหรับเรื่อง Tess of the d'Urbervilles ฝีไม้ลายมือในการประพันธ์ชั้นเอกของเขา เมื่อมีแนวความคิดตามกระแสที่แหลมคมเสริมเข้าเป็นเครื่องปรุง ก็ก่อเกิดเป็นนวนิยายในลักษณะใหม่ที่พึ่งพิศวง เฉพาะอย่างยิ่งในกาลสมัยของเขา และมีรสหลากหลาย สร้างความซาบซึ้งตรึงใจผู้อ่านมาจนทุกวันนี้

จูเลียต
เมษายน ๒๕๓๓

ข้อมูลหนังสือ

  • เทสส์ ผู้บริสุทธิ์
  • แปลจากหนังสือ: Tess of the d'Urbervilles
  • ผู้เขียน: Thomas Hardy
  • ผู้แปล: จูเลียต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 544 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786165087599