ความรักของเยน แอร์ แปลมาจาก Jane Eyre ของ Charlotte Brontë เป็นนวนิยายอังกฤษเล่มแรก และอาจกล่าวได้ว่าเป็นเล่มที่มีอิทธิพลและได้รับความนิยมที่สุด ในการแสดงทัศนะใหม่ที่ทันสมัยของฐานะสตรีในประชาคมอย่างถูกต้องแท้จริงชั่วกัปกัลป์ เยน แอร์ ผู้เป็นนางเอกของเรื่อง สามารถแสดงให้นายโรเชสเตอร์ผู้เป็นพระเอกได้สำนึกตระหนักว่า ตัวหล่อนผู้ต่ำต้อยยากจน แต่มีหัวใจเป็นอิสระ เป็นผู้ทัดเทียมกับเขา ผู้ทรงอำนาจและมั่งคั่ง หล่อนมีเลือดเนื้อและชีวิตจิตใจในความเป็นมนุษย์มากเท่ากับที่เขามี ทั้งหล่อนยังมีดวงหทัยสูงกว่าเขาอีกเล่า หล่อนนำชีวิตดำเนินไปภายใต้บัญชาของมโนธรรมของหล่อนเอง โดยปราศจากความประหวั่นพรั่นพรึง หล่อนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ‘โดยไม่จำเป็นต้องขายจิตใจของตนเพื่อซื้อความเกษมสำราญ’ และหล่อนเป็นผู้มี ‘ขุมทรัพย์ประเสริฐอยู่ภายในดวงหทัย’

จูเลียต
กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ 

ข้อมูลหนังสือ

  • ความรักของเยน แอร์
  • แปลจากหนังสือ: Jane Eyre
  • ผู้เขียน: Charlotte Brontë
  • ผู้แปล: จูเลียต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 520 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786165087582