เรื่องราวของ หลากพันธุ์ไม้ ในป่ามนุษย์

นาวิน เด็กหนุ่มผู้ประมวลส่วนดีทั้งกายและใจ
อดทนเข้มแข็ง ไม่ว่าจะตกอยู่ในกาละเทศะใด
ก็ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนรากแก้วแห่งความดีของเขาได้

สาละวิน เด็กสาวผู้ใฝ่ดี งดงามอ่อนโยนดังดอกไม้แรกแย้ม
แม้จะเเจริญเติบโตในดินร้าย
แต่ก็ยังตระหนักและฝักใฝ่ที่จะงอกงามเป็นไม้ตระหง่าน

คะแนน เด็กหนุ่มผู้ด้อยทั้งรูปกายและจิตใจ
ดังเปลือกไม้และแก่นที่หยาบกระด้าง
เขาไม่มุ่งหวังสิ่งใดในชีวิต นอกจากทำร้ายและทำลายผู้อื่น
จนสุดท้าย...ก็ทำลายตนเอง

โชคชะตาพาทั้งสามย้ายดินเปลี่ยนฟ้า สู่อนาคตสดใส
แต่ใครเล่าจะเป็น ไม้งาม แผ่ร่มเงาใหญ่
และใครเป็นได้เพียง ไม้แคระแกร็น ที่รอวันเหี่ยวเฉา

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม้ป่า
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 464 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มกราคม 2554
  • ISBN: 9786165082860