ประกอบด้วย
1. ฟิลิปป้า ฟิชเชอร์ กับนางฟ้าประจำตัว
1. ฟิลิปป้า ฟิชเชอร์ กับลูกสาวของนักสร้างฝัน
1. ฟิลิปป้า ฟิชเชอร์ กับสัญญาแห่งนางฟ้า

ข้อมูลหนังสือ