"ข้าพเจ้ามีเจตนาให้นวนิยายของข้าพเจ้านี้เป็นเครื่องมือโฆษณาทางการเมือง. ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงให้เห็นถึงชีวิตตามความเป็นจริงต่างหาก. พวกตะวันตกมักจะหยิบยกเอางานนี้ของข้าพเจ้าแต่เพียงสองสามหน้ามาเป็นตัวอย่างโจมตีรัสเซีย. เข้าเหล่านี้ไม่ได้อ่านจบเล่มเลยหรือ? ข้าพเจ้ามิได้เป็นนักโฆษณาชวนเชื่อ. จุดมุ่งหมายของนวนิยายเล่มนี้มิได้มีเพียงเท่านั้น."

ข้อมูลหนังสือ