น่าแปลก...ที่มนุษย์บางประเภทมีความสุขนักเมื่อได้ทำร้ายผู้อื่น และเห็นผู้อื่นต้อนทนทุกข์ทรมาน ยิ่งน่าประหลาดก็คือ... มนุษย์บางประเภทนั้นมักสร้างเปลือกนอกที่สวยงาม ลวงตาให้ผู้คนตกเป็นเหยื่อได้เสมอ

          เปลือกที่สวยงามของมนุษย์บางประเภท อาจซ่อนซากเน่าของปีศาจร้ายไว้ภายใน

          เนื้อใน 
          นวนิยายรางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลหนังสือ

  • เนื้อใน
  • ผู้เขียน: กฤษณา อโศกสิน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 472 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มกราคม 2513
  • ISBN: 9786165080880