ท่านผู้อ่านที่มีความเมตตากรุณา, เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้บรรยายโดยไม่อำพรางเรื่องราวแห่งการท่องเที่ยวและหลายครั้งของข้าพเจ้า ซึ่งกินเวลาทั้งหมดสิบหกปีและกว่าเจ็ดเดือน. โปรดรับรู้ด้วยว่า ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าพยายามอย่างสุดความสามารถ เล่าเฉพาะแต่ความจริงยิ่งกว่าจะเล่าให้เป็นเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียว

ข้อมูลหนังสือ