ในที่สุดข้าพเจ้าได้มาอยู่บนฝั่งที่ปลอดภัยและเริ่มนึกถึงพระเจ้า ด้วยการแหงนหน้าขึ้นขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของข้าพเจ้ายังคงดำรงอยู่, ชีวิตซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีมานี้ มีหวังรอดน้อยเหลือเกิน

ข้อมูลหนังสือ