หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูล คําสัมภาษณ์ ชีวิตและเศรษฐกิจ
ช่วงก่อนโคโรนา และช่วงหลังโคโรนา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ต้องลงทุนแบบไหนให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจแบบไหนจะไปได้ดี หรือตกอยู่ในวิกฤต รวมถึงการลงทุน กับเงินดิจิทัล
ซึ่งเป็นเงินของอนาคต ข้อมูลเหล่านี้ได้รวบรวมใน
หนังสือ “บิกแบงโคโรนา อนาคตที่ถูกพลิกผัน”

ข้อมูลหนังสือ