วิเคราะห์ผลงานและความสำเร็จของบีทีเอส
วงบอยแบนด์เกาหลีที่เป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลก

บทวิจารณ์ผลงานเพลงของ BTS โดยนักวิจารณ์เพลงและสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงจาก ‘กระแสคลั่งไคล้ BTS’ ศิลปินกลุ่มเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับ
การยอมรับจากสื่ออเมริกาเหนือและยุโรป

สืบเสาะลงลึกถึง ‘บทเพลงของ BTS’ ประเมินคุณค่าและความสามารถ
ผ่านผลงานเพลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้ได้รู้กันว่าแท้จริงแล้วบทเพลง
ของ BTS เป็นเรื่องราวที่พวกเขาอยากบอกเล่าแก่ตัวเองและแฟนๆ ที่พวก
เขารัก รวมถึงเป็นสาเหตุที่ส่งให้พวกเขาได้มาอยู่ตรงจุดนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • BTS The Review วิเคราะห์ความสำเร็จของบีทีเอส
  • ผู้เขียน: Kim Young-dae
  • ผู้แปล: CANDYCLOVER
  • สำนักพิมพ์: Mugunghwa Publisher
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786164992948