ความลำบากหลายอย่างของเราในที่ทำงานเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่สืบทอดต่อกันโดยไม่รู้ที่มา สิ่งที่เราไม่เห็นจากประวัติการทำงานทั่วไปที่มาควบคู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เคยทำ นั่นคือสิ่งที่มาพร้อมกับการพัวพันทางอารมณ์ที่เรานำติดมายังที่ทำงานและห้องประชุมโดยไม่ได้รับเชิญ คนสิบคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะหมายถึงช่วงวัยเด็กที่แตกต่างกันไปสิบครอบครัว มีคนเลี้ยงดูและเรื่องเล่าทางจิตวิทยายาวเป็นเล่มๆ ที่แตกต่างกันไปอย่างน้อยยี่สิบประเภท ซึ่งมีความซับซ้อนมากพอๆ กับที่ไม่มีใครได้รู้จักคนเลี้ยงดูหรือได้อ่านหนังสือพวกนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • คนทำงานผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
  • แปลจากหนังสือ: The Emotionally Intelligent Office : 20 Key Emotional Skills for the Workplace
  • ผู้เขียน: The School of Life
  • ผู้แปล: ณพศรี รอดเจริญ
  • สำนักพิมพ์: Cactus Publishing
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786164992412