ถ้าคุณรู้ / รู้สึก / สงสัย ว่าตัวเองกำลังเผชิญกับโรคนี้อยู่ คุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ทุกข์ทรมานอยู่คนเดียว เพื่อที่จะได้เรียนรู้ความต่างและความเหมือนของผู้ร่วมประสบการณ์เดียวกัน และเพื่อที่จะได้มองเห็นหนทางและมีความหวังว่าคุณจะรอดจากมันได้

ข้อมูลหนังสือ

  • ฮาวทู(ซึม)เศร้า คู่มือคนเศร้าฉบับอ่านสนุก
  • แปลจากหนังสือ: The Hilarious World of Depression
  • ผู้เขียน: John Moe
  • ผู้แปล: สิรีธร สิมะวัฒนา
  • สำนักพิมพ์: Cactus Publishing
  • จำนวนหน้า: 314 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786164992375