ตั้งแต่ใช้โซเชียลมีเดียมา เคยลองคิดไหมว่าคุณมีปัญหากับคนผ่านหน้าจอไปแล้วกี่ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการปะทะโดยตรงหรือเก็บเอามาแค้นในใจก็ตาม

ข้อมูลหนังสือ

  • อารมณ์ประดิษฐ์: อนาคตของความเป็นมนุษย์ในโลกเสมือน
  • แปลจากหนังสือ: The Future of Feeling
  • ผู้เขียน: Kaitlin Ugolik Phillips
  • ผู้แปล: ทินกฤต กลิ่นหวล
  • สำนักพิมพ์: Cactus Publishing
  • จำนวนหน้า: 295 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786164992344