กุญแจของความสำเร็จไม่ใช่เพียงพลังใจของคุณอย่างเดียว สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เอื้ออำนวยต่อเป้าหมายของคุณ 

จริงอยู่ที่พลังใจเป็นเรื่องสำคัญ คุณต้องมีพลังใจ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ตัวเอง แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณรู้แนว ทางการสร้างบริบทแวดล้อมที่จะช่วยนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนกว่า และรวดเร็วกว่า

‘เมื่อคุณพยายามพอ จักรวาลจะเป็น ใจให้คุณ’

ข้อมูลหนังสือ

  • เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบด้าน แล้วจักรวาลจะเป็นของคุณ
  • แปลจากหนังสือ: Willpower Doesn't Work
  • ผู้เขียน: Benjamin Hardy
  • ผู้แปล: ณิชาภา ชิวะสุจินต์
  • สำนักพิมพ์: B2S
  • จำนวนหน้า: 199 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786164990142