นี้เปนหนึ่งในกระบวนนวนิยายคลาสสิคยุคปัจจุบันของอเมริกาเปนเสมือนเรื่อง 'ดอน คิวโซด' สำหรับอีกกาลสมัยหนึ่งบรรยายถึงสหายกลุ่มหนึ่งซึ่งทะนงในศักดิ์ศรีแห่งความเปนคนยากไร้ของเขาอย่างที่สุด

ชีวิตของเขาผาสุกด้วยปรัชญาของเขาเองแม้จะใช้ตะรางเปนโรงแรมอยู่เนืองๆ และมักจะทำธรรมจริยาหายหกตกหล่นเสียบ่อยๆ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับไก่ เหล้า และเมียของเพื่อนกันก็ตาม แต่ก็ยังไว้ลายอัศวินตามแบบของเขาอยู่นั่นเอง -- อัศวินที่ปราศจากโต๊ะกลมมีแต่กระท่อมสับปะรังเคหลังเดียวเปนชายคาคุ้มหัวในโลกนี้ และจัดว่าเปนมนุษย์กลุ่มที่พยายามเข้าถึงแก่นของความเปนปุถุชนอย่างที่สุด !

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกียชน (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: TORTILLA FLAT
  • ผู้เขียน: John Steinbeck
  • ผู้แปล: ประมูล อุณหธูป
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 7 — กรกฎาคม 2562
  • ISBN: 9786164971189