“มาร์กซ์กับฟรอยด์” สองปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ประสานแนวคิดศึกษาการดำรงชีวิตมนุษย์
ได้อย่างมีระบบและเป็นวิทยาศาสตร์
เป็นเนื้อหาในชั้นพื้นฐาน
เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นอ่านผลงานของทั้งสองปราชญ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ลัทธิมาร์กซ์กับจิตวิเคราะห์
  • แปลจากหนังสือ: Marxism and Psychoanalysis
  • ผู้เขียน: Reuben Osborn
  • ผู้แปล: สีชมพู
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2565
  • ISBN: 9786164860698