พระพุทธเจ้ามองวอลล์สตรีท ผลงานของ วัดดากะ ลิน เป็นหนังสือที่พาไปสำรวจตัวตนของมนุษย์และความสัมพันธ์ในโลกทุนนิยม ที่แทบจะพรากชีวิตของมนุษย์ให้กลายเป็นกลจักร ภายใต้การแข่งขันและโหยหาความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แนวคิดของการต่อต้านทุนนิยมและโลกสมัยใหม่ พุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการนั่งสมาธิ แต่เป็นการปฏิบัติตั้งแต่เกิดจนตาย ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา เศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อชีวิตในทุกๆด้าน และเป็นสิ่งที่ทุกคน รวมถึงพุทธศาสนิกชนต้องใส่ใจ พุทธศาสนาตั้งอยู่บนหลักธรรมชุดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากความเชื่อในทางเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่

ข้อมูลหนังสือ

  • พระพุทธเจ้ามองวอลล์สตรีท
  • แปลจากหนังสือ: The Buddha on Wall Street
  • ผู้เขียน: Vaddhaka Linn
  • ผู้แปล: นันทวิทย์ พรพิบูลย์
  • สำนักพิมพ์: Sidea
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786164860551