หากท่านปรารถนาจะต่อสู้เพื่อความพึงพอใจ และเพื่อความสงบในวิญญาณ-จงเชื่อ!

แต่หากปรารถนาจะอุทิศตนเพื่อความถูกต้อง-จงสอบสวน!

If you wish to strive for peace of soul and pleasure, then believe! If you wish to be a devotee of truth, then inquire!

ข้อมูลหนังสือ

  • ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้
  • แปลจากหนังสือ: Thus Spoke Zarathustra
  • ผู้เขียน: Friedrich Nietzsche
  • ผู้แปล: อัคนี มูลเมฆ
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 608 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2562
  • ISBN: 9786164860100