"ในโอกาสของการรำลึกถึงครูผู้มีความรักความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแสวงหาความรู้ คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของความรักที่มีต่อความรู้ที่คนเป็นครูได้ปลูกฝังได้งอกเงยเติบโตไปอย่างไรบ้าง ผ่านบทความของลูกศิษย์ทั้งหลายที่รวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ หวังว่าผู้อ่านจะได้เห็นมรดกและคุณูปการทางความคิดของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่มีต่อสังคมไทย และดังที่หนังสือเรื่อง ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ได้บอกพวกเราไว้ในโลกของการเดินทาง ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่ากับอยู่ที่ 'ระหว่างทาง' การเดินทางทางปัญญาย่อมมิใช่ข้อยกเว้น และหนังสือเล่มนี้คือดอกผลของโลกแห่งการเดินทางซึ่งครูและศิษย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฉันมิตรมาตลอดเส้นทาง และการเดินทางนี้ยังคงดำเนินต่อไป.."

บางส่วนจาก บทนำบรรณาธิการ

"ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : ครู ความรัก ความรู้"

ข้อมูลหนังสือ