อำนาจในที่นี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใคร หรือหมายความว่าจะต้องมีใครหรือผู้มีอำนาจมาควบคุมเราจึงจะบังคับตัวเอง แต่อำนาจชีวะนี้ทำงานได้แม้ไม่มีผู้มีอำนาจมาบงการ คนเราก็ยังต้องบังคับและกำกับตัวเอง เพราะผู้ควบคุมไม่ใช่เป็นหน่วยอะไรที่มองเห็นได้ แต่เป็นระบอบความจริง

 

ข้อมูลหนังสือ

  • คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา
  • ผู้เขียน: อานันท์ กาญจนพันธุ์
  • สำนักพิมพ์: ศยามปัญญา
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786164860032