จากเรื่องราวความรักของคู่รักที่ทีมงานสีนวลตาได้ไปสัมผัส ซาบซึ้งและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ รูปแบบต่างๆ ร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นในวันแต่งงาน การแต่งงานของคู่รักทั้งหมดในหนังสือ สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ ทั้งข้อความ ท่าทางและสิ่งที่คู่รักได้ใช้เวลาร่วมกัน เกิดเป็นภาพประทับใจจนเราสามารถแปรผลความทรงจำเหล่านั้น ออกมาเป็นชิ้นงานทำมือหลากหลายชิ้น

โดยเลือกใช้วิธีการผสมผสานศิลปะทุกรูปแบบที่ทีมงานถนัด และนำดอกไม้ ใบไม้ เศษผ้า กระดาษสี หรือวัสดุเหลือใช้จากงานแต่งงานที่เราได้จัด นำมาเป็นองค์ประกอบต่างๆ ในการเล่าภาพความรักแต่ละชิ้น ชิ้นต่อชิ้น ภาพต่อภาพ ข้อความจากความทรงจำแต่ละบทตอน ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว “วิวาห์ของความรัก”  เพื่อส่งต่อความสุขภาพจำด้านดีดีของสภาวะรัก ที่สามารถแบ่งปันไปได้ทุกๆ ที่ เป็นความสุข และพลังงานด้านดีดี ที่ครั้งนึงเคยเกิดขึ้น และมีอยู่จริงบนโลกใบนี้อย่างงดงาม

ข้อมูลหนังสือ

  • The Marriage of us วิวาห์ความรัก
  • ผู้เขียน: สีนวลตา
  • สำนักพิมพ์: 10 มิลลิเมตร
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786164854857