"เพเทอร์ โวลเลเบน" เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเยอรมนีเล่าให้เราฟังถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาได้ค้นพบในป่า มีความลับมากมายซ่อนอยู่ใต้ผืนดินไปจนถึงยอดไม้ ต้นไม้มีการสื่อสารในหมู่พวกมัน แบ่งปันอาหารซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือปกป้องพวกเดียวกันเอง หรือแม้แต่ปกป้องเพื่อนข้ามสายพันธุ์ พวกมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการกว่าจะเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ และกลายเป็นชุมชนป่าไม้ดังที่เราเห็น หนังสือ "ชีวิตเร้นลับของต้นไม้" เล่มนี้ จะเปิดเผยความลับของต้นไม้อย่างที่เรามิอาจจินตนาการได้เลย เราจะรักต้นไม้และมองต้นไม้ด้วยสายตาใหม่ อย่างที่ไม่เคยมองมาก่อนหลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้!

ข้อมูลหนังสือ