“ความเอื้อเฟื้อ” ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบ่งชี้คุณภาพการดำรงอยู่ของเรา ทั้งในขณะนี้และในอนาคต และไม่ควรถูกจัดอยู่ในอาณาจักรของแนวคิดแบบยูโทเปียอันสูงส่ง ที่มีคนไร้เดียงสามีน้ำกว้างขวางเป็นผู้ดูแลอยู่ เราต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมพอที่จะยอมรับเรื่องนี้ และกล้าหาญพอที่จะพูดออกมา

แล้วความเอื้อเฟื้อคืออะไร ความเอื้อเฟื้อที่แท้จริงมีจริงหรือ มันปรากฏขึ้นได้อย่างไร คนเราจะมีความเอื้อเฟื้อมากขึ้นได้ไหม และถ้าได้ ทำอย่างไร อะไรคืออุปสรรคที่ต้องข้ามผ่าน

เราจะสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามหลักๆ ที่เราจะพยายามสำรวจในหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ