การมีอายุยืนไม่ได้มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตเสมอไปและกระบวนการแก่มักพ่วงมากับการสูญเสียสิ่งดีๆ ที่เราหวงแหน ทำอย่างไรเราจึงจะมีประสบการณ์ที่ต่างออกไป ขอบใจวัยชรา เชื้อเชิญคุณให้พบกับความท้าทายของการแก่เฒ่าด้วยใจที่เปิดกว้าง และเสนอความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่วัยชราอย่างสง่างาม ด้วยความเข้าใจ ด้วยปัญญาและความเบิกบาน ถักทอจากประสบการณ์วัยชราของบิดามารดาและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของสังคมยุค ปัจจุบันที่มีต่อความชรา และพุทธปัญญาเก่าแก่ที่ยอมรับความชราว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทั้งหลายล้วนมีเกิด จางคลาย และหายไป ชีวิตของเราก็เช่นกัน

"ฉันแปลหนังสือเล่มนี้ด้วยความสุข เห็นตัวเองในทุกตัวอักษรที่เธอเขียน ย้ำความเชื่อที่ว่า การตอบรับทุกขณะด้วยความเบิกบานนั่นคือชีวิต นั่นคือความสุข ยิ่งสูงวัยใจยิ่งเป็นอิสระมากขึ้น สามารถทำทุกสิ่งที่มีความหมายได้อย่างไม่หวั่นไหวไปกับบรรทัดฐานสังคมประสบการณ์ที่สั่งสมทำให้วัยชราสามารถแสดงความสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด"

สดใส ขันติวรพงศ์, ผู้แปล

ข้อมูลหนังสือ

  • ขอบใจวัยชรา
  • แปลจากหนังสือ: In Praise of Ageing: Awakening to Old Age with Wisdom and Compassion
  • ผู้เขียน: Carmel Shalev
  • ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786164810198