"ซิว ซิววันอยู่ในสถานะอันพิเศษในสังคมจีน ที่ใครเล่าจะเข้าถึงโจว เอินไหล และเติ้ง เสี่ยวผิง ได้ง่ายๆ สำหรับ หยิกเล็บมังกร ข้าพเจ้าอ่านเพลิน ภาษากระชับ ข้อความกระจ่าง แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา อย่างไม่บิดเบือนอะไรๆ แม้บางเรื่องอาจยังเปิดเผยสู่สาธารณชนไม่ได้ก็ต้องเก็บงำไว้ก่อน 

- ส. ศิวรักษ์ 

ทั้ง ซิว ซิววันและผมมีความเห็นต่างกันว่า ความจริงทางประวัติศาสตร์หรือสัจธรรมเท่านั้นจะช่วยให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เรื่องเบื้องหลังความสัมพันธ์ไทย-จีน คนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์มากและยาวนานที่สุดคือซิว ซิววัน 

- ล้อม เพ็งแก้ว

ข้อมูลหนังสือ