'Animal Farm ของ จอร์จ ออร์เวล ปลุกให้เราตื่นจากการหลับลึกที่เต็มไปด้วยความฝันเรื่องมนุษยนิยมเรืองปัญญา ส่วน อำลามนุษยนิยม ของ จอห์น เกรย์ นั้นก็บังคับให้เราเผชิญหน้ากับกระจกและเพ่งพินิจดูตัวเราเองในแบบที่เราเป็น' 

- James Lovelock

'หนังสือที่ทรงพลังและเยี่ยมยอดนี้ เป็นคู่มือที่สำคัญยิ่งสำหรับศตวรรษใหม่ อำลามนุษยนิยม ท้าทายสมมุติฐานที่เรามีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์และแสดงให้เราเห็นอย่างหนักแน่นว่า สมมุติฐานเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นการหลงผิดเราคือใคร และทำไมเราจึงมาอยู่ที่นี่ คำตอบของจอห์น เกรย์จะทำให้เราส่วนใหญ่ตะลึงงันอย่างที่สุด นี่เป็นหนังสือที่บันดาลความเบิกบานใจแก่ผมมากที่สุดนับแต่ได้อ่านเรื่อง The Selfish Gene ของริชาร์ด ดอว์คินส์ เป็นต้นมา' 

- J.G. Ballard

'ทั้งหนักแน่นจริงจังและชวนให้บันเทิงในเวลาเดียวกันนี่คือปรัชญามหาชนที่ดีที่สุด ยิ่งคุณไม่เห้ฯด้วยกับข้อถกแถลงหลักของจอห์น เกรย์มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งได้ความรู้จากเขามากเท่านั้น วิเศษยิ่ง!' 

- Don Cupitt

ข้อมูลหนังสือ