โบห์มมองว่า ความงามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเห็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่กับผู้มองเป็นปฐม หากมันคือพลวัต เป็นกระบวนการที่วิวัฒน์ขึ้นอันประกอบไปด้วยระเบียบ โครงสร้าง และบูรณภาพอันสอดคล้องกลมกลืน ซึ่งความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ในเชิงสุนทรียะขององค์รวม ด้วยเหตุนี้ “ความสร้างสรรค์” จึงไม่ถือว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มคน เช่น ศิลปิน นักคิด นักเขียน ฯลฯ เท่านั้น โบห์มเสนอว่า หากมันไม่ถูก “ปิดกั้น” ในทางวัฒนธรรมแล้ว ความสร้างสรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในแต่ละบุคคลจะสามารถแสดงออกได้เหนือล้ำกว่าที่คิด โบห์มได้สืบค้นที่มาและสำรวจธรรมชาติแห่งความสร้างสรรค์ของมนุษย์ด้วยการเชื่อมโยงจิตใจเข้ากับขอบข่ายของกระบวนการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ และพบว่าการสำแดงออกของความสร้างสรรค์ของมนุษยชาตินั้น มิได้แค่คล้ายคลึงกับกระบวนการสร้างสรรค์ของธรรมชาติเท่านั้นแต่มันคือธรรมชาติหนึ่งเดียวกันกับพลังสร้างสรรค์ของจักรวาล

ข้อมูลหนังสือ

  • ว่าด้วยความสร้างสรรค์
  • แปลจากหนังสือ: On Creativity
  • ผู้เขียน: David Bohm
  • ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 231 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2557
  • ISBN: 9786164810082