ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร เรารู้แต่เพียงว่าเราอยู่ได้ด้วยความจริงจากอดีต ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งในปัจจุบันกำลังพยายามเอาความจริงของตัวเองนี้ไปครอบใส่ความจริงของคนอีกกลุ่มหนึ่ง เรามองเห็นสิ่งนี้ได้ง่ายในคนอื่น เช่น "ผู้ก่อการร้าย" ที่บ้าคลั่ง หรือพวกหัวรุนแรงสุดขั้วที่มีเป้าหมายเพื่อล้มล้างสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่สิ่งนี้จะแตกต่างจาก "พวกประชาธิปไตยหัวรุนแรง" อย่างไร เมื่อพวกเขาพยายามบอกว่า ความจริงของตัวเองเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการดำรงชีวิต? โบห์ตระหนักว่า การพยายามปกป้องความเชื่อหลักๆ ที่ทำให้เกิดความไม่กลมกลืนนั้น กำลังเป็นปัญหาเรื้อรังในโลกปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ