เรื่องราวที่ผู้เขียนถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้มีหลากหลายตั้งแต่จากการบอกเล่าของคนขับแท็กซี่ไปจนถึงปราชญ์ชาวบ้าน หลายครั้งที่ลูกเด็กเล็กแดงคะยั้นคะยอให้ผู้เขียนเปิดโรงมหรสพย่อมๆ เล่าเรื่องราวที่เธอประสบพบเจอให้ฟังจนเพลิดเพลินกันไปทั้งวันทั้งคืน

สำหรับเด็ก ๆ แล้ว เรื่องเล่าเหล่านี้อาจเป็นเหมือนนิทานแสนสนุก แต่แท้จริงแล้วนี่เป็นเสมือนกุศโลบายในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของผู้คนและสังคมเก่าก่อนให้แก่คนรุ่นหลังได้อย่างแนบเนียน และระหว่างที่เล่าเรื่องนั้นผู้เล่ายังได้หวนระลึกถึงความทรงจำแสนงาม ซึ่งประทับอยู่ในใจ รวมทั้งให้ความชื่นบานยาวนานมาจนบัดนี้อีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ