ซึ่งร้านกาแฟข้างสถานีรถไฟในที่แห่งหนึ่ง ถูกอัดเป็นฝุ่นด้วยแรงระเบิด ซึ่งกระสุนปืนกำลังถูกส่งออกจากรังเพลิง ซึ่งคงเป็นวันนั้น ... ที่เรารู้สึกว่าแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ ! ...

บางส่วนจากบันทึกนักเขียน 'เช้าวันนี้มีแดด'

ข้อมูลหนังสือ

  • แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ [ฉบับนักศึกษา] รางวัลซีไรต์ ปี 2554
  • ผู้เขียน: จเด็จ กำจรเดช
  • สำนักพิมพ์: ผจญภัย
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 16 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786164790087