หนทางไกลสู่เสรีภาพ คือความกล้าหาญที่จะถูกจองจำ เพื่อให้ข้อเท้าอื่นอื่น เป็นอิสระจากโซ่ตรวน.

ข้อมูลหนังสือ

  • The Rabbits' dreams ฝันของฝูงกระต่าย
  • ผู้เขียน: ศิริวร แก้วกาญจน์
  • สำนักพิมพ์: ผจญภัย
  • จำนวนหน้า: 286 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786164790063