หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อเขียนของผมที่เขียนลงนิตยสาร สีสัน เช่นเดียวกันกับสองเล่มแรก คือ เปลญวนใต้ต้นนุ่น และ ล้อมวงคุย, (หา) เรื่องที่บ้าน เล่มนี้จึงเป็นเล่มที่สามในชุดนี้

ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของการเขียนที่ดี ที่จะเอามาเป็นแบบอย่างได้สำหรับนักศึกษาที่คิดจะเรียนรู้เรื่องความงามของภาษาและการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง เพราะในหนังสือเล่มไม่ได้เคร่งครัดตามแบบอย่างการใช้ภาษาที่ดี ตามจารีตที่นิยม จึงเรียนมาให้ทราบกัน แต่อ่านเพลินแน่ ผมรับรอง

สิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนเล่มแรก (เปลญวนใต้ต้นนุ่น และ ล้อมวงคุย) คือ หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบเพิ่มขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • (หา)เรื่องที่บ้าน
  • ผู้เขียน: ชาติ กอบจิตติ
  • สำนักพิมพ์: หอน
  • จำนวนหน้า: 231 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786164748361