“หนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการเที่ยวพม่า” จากประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ. ภภพพล จันทร์วัฒนกุล ที่คัดเลือกสถานที่สำคัญและน่าสนใจในเมืองต่างๆ ของพม่า เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม อังวะ มัณฑะเลย์กาลอว์ ตองจี สีป่อ ทะเลสาบอินเล เป็นต้น  พาผู้อ่านเที่ยวชมวัด วัง อธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปะ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของแต่ละสถานที่ ที่จะพาผู้อ่านเที่ยวพม่าอย่างรู้ลึก รู้จริง 

ข้อมูลหนังสือ

  • ๑๐๑ วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า (แถมกระเป๋า)
  • ผู้เขียน: ภภพพล จันทร์วัฒนกุล
  • สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
  • จำนวนหน้า: 592 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2561
  • ISBN: 9786164650015