เวลาคือปลายศตวรรษที่ 20 “อาณาจักรญี่ปุ่น” ประเทศเกาะตะวันออกไกลโดนพิชิตด้วยมือคาเอซาร์วีรบุรุษผู้คืนชีพจากยุคโรมันโบราณ และถูกปกครองอย่างแท้จริงโดย “จักรวรรดิโรมันตะวันออก” ประเทศข้างเคียง !

ชื่อของพลังซึ่งทําให้คาเอซาร์กลายเป็นผู้พิชิตแข็งแกร่งที่สุดคือ “เรกิออน” สิ่งนั้นคือกองกําลังทหารมนุษย์ยักษ์มีปีก กองทัพลี้ลับซึ่งเป็นอาวุธหลักของประเทศมหาอํานาจต่างๆ ฟุจิโนะมิยะ ชิโอริ องค์หญิงของอาณาจักรญี่ปุ่น เก็บงําความทะเยอทะยานจะเป็นผู้พิชิตของญี่ปุ่นไว้ในใจ และเริ่มลงมือเคลื่อนไหว ผู้ที่องค์หญิงเลือกเป็นขุนพลคู่ใจคือ ทาจิบานะ มาซาสึกุ นักเรียนมัธยมปลายผู้ดูเผินๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น ทว่าเขาก็คือนักรบผู้คืนชีพจากอดีต 'เรกาทูส เรกิโอนิส' รีเซอร์เร็คผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับมหาวีรบุรุษคาเอซาร์ !

ข้อมูลหนังสือ