จากข่าวลือเรื่อง "กระดูกขาของหมาป่า" ที่พวกลอเรนส์ได้ยินมาจากแม่น้ำโรห์มนั้น ดูเหมือนว่าศาสนจักรจะพยายามใช้อำนาจที่มีเพื่อเอากระดูกนั้นมาใช้ในการขยายอิทธิพลของตัวเอง ซึ่งโฮโระก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ เพราะกระดูกนั่นอาจเป็นกระดูกของหมาป่าที่เหมือนกับตน

เพื่อสืบหารายละเอียดเชิงลึก พวกลอเรนส์จึงมาดักรอแม่ค้าเอบที่เมืองท่าเครูเบ ทว่าเครูเบนั้นกำลังมีปัญหาการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำใจกลางเมือง-!?

การเดินทางของลอเรนส์และโฮโระยังคงดำเนินมาเรื่อย ๆ โดยมีคอล เด็กชายเร่ร่อนมาร่วมเดินทางด้วยอีกคน

ข้อมูลหนังสือ

  • สาวหมาป่ากับนายเครื่องเทศ เล่ม 8 เมืองแห่งการเผชิญหน้า (ภาคต้น)
  • แปลจากหนังสือ: Wolf & Spicy Vol.8
  • ผู้เขียน: Isuna Hasekura
  • ผู้แปล: Yhunna
  • สำนักพิมพ์: Siam Inter Comics Light
  • จำนวนหน้า: 352 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786164577299