เขานามว่า “หวังซาน” ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาเป็นถึงองค์ชายรัชทายาท ต่อมามิเพียงกลายเป็นเด็กรับใช้ของหนึ่งในสี่มือสังหาร แต่ยังได้กลายเป็นลูกศิษย์ของอัครมหาเสนาบดี

รสชาติของการถูกสหายที่ไว้ใจสวมรอยแทนที่ เดิมทีควรเป็นสิ่งที่เจ็บปวดอย่างยิ่ง แต่เพราะข้างกายเขายังมีอู่ตู๋ ผู้ที่ทําให้เขาอบอุ่นใจ ผู้ที่พาเขาท่องไพรกว้าง ผู้ที่อยู่ร่วมกันทุกเช้าค่ำ จึงทําให้หัวใจที่สับสนวุ่นวายของเขา...สงบลงในที่สุด

ทว่าสําหรับองค์ชายรัชทายาท 'ตัวปลอม' นั้น การดํารงอยู่ของอีกฝ่าย รังแต่จะทําให้องค์ชายรัชทายาทตัวจริงไม่เป็นสุข และแล้ว...เมฆหมอกอันดํามืดก็ค่อยๆ เริ่มแผ่ปกคลุมอย่างช้าๆ

ข้อมูลหนังสือ

  • ราชันคืนบัลลังก์ เล่ม 3
  • ผู้เขียน: Arise Zhang
  • ผู้แปล: Bon Ptrn
  • สำนักพิมพ์: Mee-D
  • จำนวนหน้า: 480 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2562
  • ISBN: 9786164575721