"เซียวเหยียน" เดินทางเข้าสู่ทะเลทรายอันสุดโหดร้าย นอกจากเพื่อฝึกวิชาฝีมือ ยกระดับปราณยุทธ์ของตัวเองแล้ว เขายังพบเบาะแสของไฟวิเศษอันลี้ลับ ที่คนทั่วทั้งมหาพิภพต่างตามหา.. หากแต่ในทะเลทรายอันสุดโหดร้ายแห่งนี้ ปกครองโดยชนเผ่านาคา ชนเผ่าอันแข็งแกร่งที่แม้แต่ยอดฝีมือของจักรวรรดิเจียหม่ายังต้องอ่อนข้อให้หลายส่วน โดยเฉพาะผู้นำของชนเผ่านี้ นั่นก็คือ "ราชินีเหม่ยตู้ซา" สุดยอดฝีมือระดับที่ในจักรวรรดิเจียหม่าก็หาคู่ต่อกรได้ไม่กี่คน

ข้อมูลหนังสือ