ศาสตร์ฮวงจุ้ยก่อกำเนิดในประเทศจีนมานานนับพันปีแล้ว ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับดิน น้ำ ลม ไฟ และ พลังงานรอบตัวของเรา อันเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

เรานำเอาความรู้จากความเข้าใจในเรื่องฮวงจุ้ยมาปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยของเราให้เกิดความพอดีต่อชีวิตและจิตใจ 

ข้อมูลหนังสือ