เมิ่งฝูเหยา "นางมารผมแดง" แห่งวงการนักโบราณคดีขุดสุสานผู้โด่งดัง หากแต่เพราะสุสานกล่มลงมาขณะปฏิบัติงาน เธอจึงกลายเป็นวีรสตรีสละชีพเพื่อชาติ

ข้อมูลหนังสือ