ฝูเหยาฮองเฮาเล่ม 3 เมิ่งฝูเหยา ที่กลายเป็นผู้ปกครองเมืองเหยาเฉิง ถึงภาวะหลังพิงฝาแล้ว ด้วยจำนวนทหารที่ต่างกันราวฟ้ากับดิน การที่นางยังสามารถยืนหยัดมาจนถึงจุดนี้ได้ นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ประการหนึ่งแล้ว ในภาวะที่จนตรอกเช่นนี้ นางใช่จะยอมแพ้หรือไม่ หากไม่แล้วนางยังมีกลยุทธ์ใดที่จะคลี่คลายวงล้อมของกองทัพข้าศึกนับหมื่นนี้ อีกทั้งหยวนเจาสวี่ก็ปราศจากข่าวคราวใดๆ ทำให้นางต้องรับศึกเพียงลำพัง ชะตากรรมของชาวเมืองเหยาเฉิงอยู่ในมือของนางแล้ว

ข้อมูลหนังสือ